Vereniging

Bestuur: telefoonnummers en E-mailadressen en het Regelement

Pieter Stroet Voorzitter – Alkmaar voorzitter@noc-nw.nl
Gertjan van der Made  Penningmeester – Hoorn
06-51754334
penningmeester@noc-nw.nl
Tineke v/d Gulik Secretaris – Alkmaar secretaris@noc-nw.nl
Michael Roos Bestuurslid / Webmaster – Hoorn
0229-269268
m.roos@noc-nw.nl
Mary Schuijt – de Winter Bestuurslid – Zaandam m.de.winter@noc-nw.nl
Matthijs Goede Bestuurslid – Zaandam m.goede@noc-nw.nl
Ton Barends  Bestuurslid – Alkmaar t.barends@noc-nw.nl
Allemaal tegelijk bereiken nocbestuur@noc-nw.nl


De betaling kan via de NOC-rekening:
NL44 INGB 0004 4143 77 t.n.v. NOC  Tuitjenhorn.

onder vermelding van: het evenement, uw naam en standplaats.

Voor de contributie € 30,00* per jaar graag jaargang aangeven
(*gepensioneerden € 24,00 per jaar)

 

Contactpersonen NOC onderdelen

Zaalvoetbal, Alkmaar
Paul van de Hoeven
06-20711491
     
Zee Visclub Eric Beijer
06-40327841 (na 17:00 uur)